За контакт и реклама

Сайтът се обслужва от ф-ма Can Make It EOOD.

За контaкт с нас относно новина или статия: news@gradskijivot.com

За административен контакт: office@canmakeit.eu

За реклама: info@gradskijivot.com

Телефона за контакт: +359887499992

София, ул. Ицках Грациани 261

Ако искате да ни помогнете, подарете ни чаша кафе:

  • Ethereum
Scan to Donate Ethereum to 0xC4095efb6d5AaeEEC1be75640620FA24D0fe7550

Donate Ethereum to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ethereum

Tag/Note:- Etherium tag

Leave a Reply