За контакт и реклама

Сайтът се обслужва от ф-ма Can Make It EOOD.

За контaкт с нас относно новина или статия: news@gradskijivot.com

За административен контакт: office@canmakeit.eu

За реклама: info@gradskijivot.com

Телефона за контакт: +359887499992

София, ул. Ицках Грациани 261

Leave a Reply